Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Μαθαίνω Ελληνικά’, το οποίο έχει ως στόχο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας από ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών...