Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Μαθαίνω Ελληνικά’, το οποίο έχει ως στόχο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας από ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου κύκλου μαθημάτων ελληνικών για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου έργου ‘Γεια Χαρά’ το οποίο προσέφερε μαθήματα ελληνικών σε πέρα από 500 μαθητές με καταγωγή από Τρίτες Χώρες (μη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης) κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα cna.org.cy/ αλλά και στο paideia-news.com/